В Україні заборонили споживчі кредити в іноземній валюті

1139
В Україні заборонили споживчі кредити в іноземній валюті
 Верховна Рада України внесла зміни до законодавчих актів щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг, якими заборонено надання споживчих кредитів в іноземній валюті

За дане рішення проголосували 226 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, цим законом удосконалено процедуру банкрутства. Посилені гарантії захисту прав та інтересів кредиторів боржника в процедурі відновлення його платоспроможності або визнання банкрутом і створення рівних і справедливих умов задоволення вимог усіх категорій кредиторів.

Також законодавчо закріплено вимогу про необхідність повідомлення арбітражним керуючим комітету кредиторів про час, місце та умови продажу заставного майна (шляхом направлення рекомендаційного листа з повідомленням про вручення).

Удосконалено процедуру звернення стягнення на майно боржника, а також вдосконалено процедуру продажу права вимоги за кредитними договорами шляхом встановлення можливості процесуального правонаступництва при заміні сторони в судовому процесі в разі відступу права вимоги за кредитними договорами; можливості розкриття банківської таємниці за простроченими кредитами особам, з якими укладаються договір про відступлення права вимоги до клієнта по прострочених кредитах. Законом уточнюється, що особі, яку висиляють надається постійне жиле приміщення, зазначене в рішенні суду або постанові прокурора.

Також збільшується перелік вартості кредитних умов, про що зобов'язаний повідомити кредитодавець перед укладенням договору про надання споживчого кредиту, а саме: орієнтовна сукупна вартість кредиту з урахуванням процентної ставки за кредитом і вартість усіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з отриманням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту.

Законом встановлюється, що споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю додаткові комісії разом із зазначеними в чинному законодавстві будь-якими зборами, відсотками або іншими вартісними елементами кредиту, які не були зазначені в договорі.

Встановлюється, що кредитодавець не має права встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою і не визначені чинним законодавством.

Кредитодавець не має права відмовити споживачеві в прийнятті платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту, а також не має права встановлювати споживачу платню при достроковому поверненні споживчого кредиту.
Теги:

Догори