Табачник відмінив державний екзамен з української мови

1649
Табачник відмінив державний екзамен з української мови

 Міністр освіти і науки Дмитро Табачник скасував державний екзамен з української мови для бакалаврів у вищих навчальних закладах. Про це йде мова у відповідному наказі міністра про внесення змін до наказу Міносвіти “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”.

В наказі також зазначають, що відповідне рішення прийняте “враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації державної атестації”.

Надаємо повний текст наказу:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Від 29.03.2010 N 259

Про внесення змін до наказів МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150

Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації державної атестації

Н А К А З У Ю :

1. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 N 642 “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”, виклавши пункт 1.2 наказу у такій редакції:

“1.2. Проводити підсумковий контроль з нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у формі екзамену”.

2. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 N 1150 “Про затвердження програм навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”:

2.1. У Додатку N 1 (Навчальна програма дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста) в описі навчальної дисципліни, слова “вид контролю: державний екзамен” замінити на “вид контролю: екзамен”.

2.2. У Додатку N 2 (Навчальна програма дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра) в описі навчальної дисципліни, “Вид контролю: залік (3-й семестр), екзамен (4-й семестр), залік, курсова робота (5-й семестр), державний екзамен” замінити на “Вид контролю: залік (3-й семестр), залік (4-й семестр), екзамен (5-й семестр)”.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр Д.В. Табачник


Догори