Верховна Рада прийняла всі антикорупційні закони

835
Верховна Рада прийняла всі антикорупційні закони

Народні депутати підтримали у другому читанні та в цілому законопроект № 5113 "Про запобігання корупції". За відповідне рішення проголосували 230 нардепів з 226 мінімально необхідних, повідомляє кореспондент MIGnews.com.ua.

Закон прийнятий в редакції комітету. Даний проект закону передбачає створення спеціалізованого превентивного антикорупційного центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом - Національної комісії з питань запобігання корупції, на яку покладено функції з:

- Забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики із залученням громадськості;

- Здійснення аналізу та дослідження ситуації з корупцією;

- Координації та методичної допомоги у виявленні та усуненні органами корупційних ризиків; здійснення фінансового контролю (перевірка декларацій, моніторинг способу життя);

- Затвердження правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; співпраці з викривачями, вжиття заходів щодо їх правового захисту;

- Здійснення міжнародного співробітництва у сфері антикорупційної політики.

При цьому Національна комісія наділена правом отримувати від органів необхідну інформацію; вносити обов'язкові для виконання приписи (про усунення порушень виконання антикорупційного законодавства); звертатися до правоохоронних органів із обов'язковими для розгляду висновками щодо виявлених ознак правопорушень; звертатися до суду з позовами (заявами) про визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, визнання нікчемними угод, виданих (прийнятих, укладених) внаслідок порушення антикорупційного законодавства); мати доступ до баз даних органів (для здійснення фінансового контролю, зокрема, для перевірки декларацій).

Як наголошується, комісія складатиметься з 5 членів, які призначатимуться Кабінетом міністрів України за результатами прозорого та об'єктивного конкурсу із залученням громадськості. Орієнтовна штатна чисельність працівників апарату Національної комісії становитиме 250 осіб.

З метою забезпечення незалежності Національної комісії буде гарантовано належне фінансування із зазначенням його обсягів окремим рядком у державному бюджеті України. Крім того, з цією метою пропонується забезпечити належні умови оплати праці членів і службовців апарату комісії, встановивши розмір посадового окладу члена Комісії на рівні окладу судді Верховного суду України, а окладів службовців апарату Комісії на рівні окладів відповідних категорій службовців секретаріату Кабінету Міністрів України.

Ще одним блоком положень даного проекту закону передбачено визначення правила формування та реалізації антикорупційної політики. Так, пропонується закріпити правило про затвердження Верховною Радою України ключового документа в сфері антикорупційної політики - антикорупційної стратегії.

Проект закону також передбачає ряд правил щодо запобігання проявам корупції, серед яких обмеження щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення державної служби з іншою оплачуваною діяльністю, щодо спільної роботи близьких осіб в умовах прямого підпорядкування один одному, а також обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Також проектом закону пропонується встановити правила щодо уникнення публічними службовцями реального, потенційного або мнимого конфлікту інтересів, чітко визначити алгоритм дій службовців та їх керівників до вирішення ситуацій наявного конфлікту інтересів.

Також проект закону включає в себе перелік правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, засновані на Модельному кодексі поведінки державних службовців, передбаченому в Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи R (2000) 10 від 11 травня 2000 р.

Також законопроект містить правила щодо системи об'єктивного фінансового контролю за майновим становищем державних службовців, яка полягатиме в: поданні декларацій в електронній формі; комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним органом; оприлюдненні декларацій в спеціальному єдиному реєстрі; розширенні переліку відомостей, що підлягають визначенню в декларації; встановлення кримінальної відповідальності за подання декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації; проведення стосовно службовців моніторингу способу їхнього життя з метою перевірки відповідності рівня життя задекларованому майну і доходам; встановленні обов'язку службовців повідомляти антикорупційний орган про суттєві зміни в свій майновий стан та про відкриття рахунків в іноземних банках.

Проект закону містить положення щодо забезпечення захисту викривачів, які повідомляють про факти корупції, в тому числі заборона застосування до них негативних заходів впливу.

Також в законопроекті пропонується визначити види відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення - кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову. Поряд з цим пропонується встановити адміністративні стягнення у вигляді позбавлення права займати певні посади за окремі адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.


Догори