ТзОВ «Львівський медичний інститут»

Адреса: 79015, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Поліщука, 76
Телефон(и): +38(032)239-37-05
ПІБ директора: Гайдучок Ігор Григорович
 Новий приватний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, котрий створений у 2004 році на державній та приватній формах власності при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Інститут має в наявності державну ліцензію серія АА № 903427 від 01.07.2004 року. Відповідно до цієї ліцензії Львівському медичному інституту надано право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної із наданням вищої освіти на рівні освітньо-професійної підготовки спеціаліста із спеціальностей:

7.110101 “Лікувальна справа” – ліцензований обсяг 150 осіб;
7.110106 “Стоматологія” – ліцензований обсяг 150 осіб;
7.110201 “Фармація” – ліцензований обсяг: денна форма навчання – 100 осіб заочна форма навчання – 100 осіб

У Львівському медичному інституті навчання проводиться на контрактній (платній) основі.


Всі науково-педагогічні працівники за кваліфікацією відповідають профілю і напрямку дисциплін, які вони викладають, мають стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах та досвід практичної роботи. Формування професорсько-викладацького складу кафедр здійснюється на основі штатно-контрактної системи залучення кадрів та штатного сумісництва. До навчальної, методичної та наукової роботи в інституті залучаються викладачі найвищої кваліфікації, науковці та фахівці-практики з Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного університету “Львівська політехніка”, Львівського національного університету імені Івана Франка.

Напрямки діяльності

Схожі підприємства


Група компаній "Transnational Consulting Services" (РОБОТА, ОСВІТА, БІЗНЕС за кордоном для Українців)

Надання консультацій та допомоги в отриманні вищої освіти в Польщі та роботи за кордоном в країнах Європи, Азії та Америки

Адреса: Польща, Торунь

Компанія "Befind & North" (Робота за кордоном, Освіта за кордоном, Візи, Еміграція)

Ініціатива створення компанії "Befind & North" належить професіоналам в галузі юриспруденції (Польща) та консалтингу (Англія)

Адреса: Україна, Київська обл., Київ

ДП "Черкаський НІІТЕХІМ"

Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості

Адреса: Україна, Черкаська обл., Черкаси

Українська академія дизайну

Професорсько – викладацький колектив навчального закладу – це відомі педагоги та практикуючі фахівці в галузі мистецтва, дизайну та архітектури з великим творчим доробком.

Адреса: Україна, Львівська обл., Львів

Волинський інститут економіки та менеджменту (ВІЕМ)

Волинський інститут економіки та менеджменту ІІІ рівня акредитації створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях.

Адреса: Україна, Волинська обл., Луцьк

Луцький Гуманітарний Університет

Навчальний процес в університеті забезпечують кандидати та доктори наук, а також фахівці, які працюють у структурах державної влади, засобах масової інформації міста та області.

Адреса: Україна, Волинська обл., Луцьк


Догори