Луцький Гуманітарний Університет

Адреса: 43010, Україна, Волинська обл., Луцьк, вул. Лазо, 5
Телефон(и): +38(0332)72-94-49, +38(0332)72-94-48, +38(0332)72-97-01
ПІБ директора: Ректор - Журавльов Андрій Андрійович
Сайт: lgu.edu.ua
Приватний вищий навчальний заклад Луцький гуманітарний університет (до березня 2004 року – Вища школа «Луцький гуманітарний університет») був заснований у 1998 році за сприяння Волинської обласної ради, Волинської облдержадміністрації та Луцького міського виконавчого комітету. Вагому допомогу у створенні університету надав Благодійний некомерційний Фонд імені Ярослава Мудрого.

В 2000 році університет придбав власне приміщення загальною площею понад 3200кв. метрів. Студенти користуються комп’ютеризованою бібліотекою, просторими аудиторіями та кабінетами. До їх послуг необхідна кількість комп’ютерів, телевізорів, двд-плеєрів, аудіо- та відео- магнітофонів, кінокамер, та іншого презентаційного обладнання. Супутникове телебачення дозволяє студентам удосконалювати вивчення іноземних мов та досліджувати тележурналістику провідних країн Європи. Загальноуніверситетська комп’ютерна мережа під’єднана до глобальної мережі Internet.До послуг студентів університетський клуб-кафе на 150 місць.


У квітні 2004 року Приватний вищий навчальний заклад Луцький гуманітарний університет відповідно до рішення ДАК (протокол № 50 від 13 квітня 2004 р.) акредитовано за ІІІ рівнем державної акредитації.


Згідно з ліцензіями Міністерства освіти та науки України, університет готує фахівців:


- освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальностями: 6.050100 «Міжнародна економіка», 6.050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 6.030200 «Журналістика», 6.050100 «Економічна кібернетика»;

- освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальностями: 7.050103 «Міжнародна економіка», 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 7.030201 «Журналістика», 7.050102 «Економічна кібернетика»;

- освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.030201 «Журналістика»


Навчальний процес в університеті забезпечують кандидати та доктори наук, а також фахівці, які працюють у структурах державної влади, засобах масової інформації міста та області. До викладання залучаються науковці провідних закладів освіти країни: Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Львівського національного університету ім. І.Я. Франка, Київського національного торгово-економічного університету.

Підвищенню наукового рівня викладачів та розширенню наукового співробітництва сприяє стажування науково-педагогічних працівників університету в провідних вузах нашої країни, співпраця кафедр ЛГУ з вітчизняними та зарубіжними науковими й освітніми установами.

Стало традицією щорічне проведення в університеті міжнародних науково-практичних конференцій, в яких беруть участь студенти ЛГУ, що дає можливість набуття практичних навичок.

В рамках міжнародного співробітництва університет співпрацює із зарубіжними науковими центрами та установами:
- Канзаським університетом (США), Західним державним університетом штату Міссурі (США), Міжнародним центром мас-медіа комунікаційй ім. Дж.Кокса (США),
Університетом зв’язків та комунікації Бредлі (США),
Техаським університетом менеджменту та підприємництва (США),
Сайпрес Коледж, штат Каліфорнія (США);
- програмами США Fulbrіght та ІRЕХ;
- Корпусом миру.
У рамках міжнародної співпраці викладачі та студенти університету проходять наукове стажування у провідних закордонних навчальних закладах.

У партнерстві з зарубіжними науковими та освітніми інституціями університет реалізував наступні проекти:
У травні 2005 року в рамках гранту IREX у партнерстві з Волинською обласною державною телерадіокомпанією та Луцьким прес-клубом реформ в університеті проведена міжнародна конференція «Українська політична журналістика та вибори»;
З вересня 2007 до травня 2008 року університет виступив партнером проекту Волинського прес-клубу та Волинської обласної державної телерадіокомпанії «Телевізійна школа «Репортер», що був підтриманий Фондом розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.


Особливими рисами навчального процесу в Луцькому гуманітарному університеті є поглиблене вивчення іноземних мов на всіх спеціальностях. Знання студентами англійської мови отримує високу оцінку іноземних викладачів. Рівень підготовки студентів дозволяє їм поєднувати аудиторні заняття з набуттям практичних навичок і вмінь. Більше 50 відсотків студентів старших курсів вже працюють за обраною спеціальністю. A oсобливою рисою університету є забезпечення психологічного комфорту для студентів.

З метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок студенти займаються у бізнес- теле- радіо- та газетній студіях, проходять виробничу та переддипломну практики на провідних приватних та державних підприємствах області, які зацікавлені у випускниках університету. З січня 2004 року Луцький гуманітарний університет видає обласний часопис «Сучасність», який розповсюджується по Волинській області.


Для організації дозвілля студентів в університеті створено музичну та хореографічну студії. Танцювальний колектив ЛГУ «Ремікс» є лауреатом ІІ ступеня фестивалю сучасного мистецтва «Молодограй-2007» та призером регіонального телевізійного конкурсу «Південний експрес».
Студенти ЛГУ неодноразово ставали призерами конкурсів студентських наукових робіт, міських спортивних змагань з баскетболу, волейболу, футболу, плавання, шахів та шашок, брали участь у легкоатлетичних естафетах. Щороку студенти університету беруть активну участь та займають призові місця у конкурсному проекті «Студент року», який проводиться під патронатом міського голови та облдержадміністрації.
У квітні 2004 року Приватний вищий навчальний заклад Луцький гуманітарний університет відповідно до рішення ДАК (протокол № 50 від 13 квітня 2004 р.) акредитовано за ІІІ рівнем державної акредитації.


При університеті функціонує відділення професійної орієнтації.

Напрямки діяльності

Схожі підприємства


Група компаній "Transnational Consulting Services" (РОБОТА, ОСВІТА, БІЗНЕС за кордоном для Українців)

Надання консультацій та допомоги в отриманні вищої освіти в Польщі та роботи за кордоном в країнах Європи, Азії та Америки

Адреса: Польща, Торунь

Компанія "Befind & North" (Робота за кордоном, Освіта за кордоном, Візи, Еміграція)

Ініціатива створення компанії "Befind & North" належить професіоналам в галузі юриспруденції (Польща) та консалтингу (Англія)

Адреса: Україна, Київська обл., Київ

ДП "Черкаський НІІТЕХІМ"

Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості

Адреса: Україна, Черкаська обл., Черкаси

Українська академія дизайну

Професорсько – викладацький колектив навчального закладу – це відомі педагоги та практикуючі фахівці в галузі мистецтва, дизайну та архітектури з великим творчим доробком.

Адреса: Україна, Львівська обл., Львів

ТзОВ «Львівський медичний інститут»

Новий приватний навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, котрий створений у 2004 році на державній та приватній формах власності при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Адреса: Україна, Львівська обл., Львів

Волинський інститут економіки та менеджменту (ВІЕМ)

Волинський інститут економіки та менеджменту ІІІ рівня акредитації створений з метою задоволення освітніх потреб населення та держави у висококваліфікованих фахівцях.

Адреса: Україна, Волинська обл., Луцьк


Догори