Табачник отменил государственный экзамен по украинскому языку

848
Табачник отменил государственный экзамен по украинскому языку

 Министр образования и науки Дмитрий Табачник отменил государственный экзамен по украинскому языку для бакалавров в высших учебных заведениях. Об этом говорится в соответствующем приказе министра о внесении изменений в приказ Минобразования “Об организации изучения гуманитарных дисциплин по свободному выбору студента”.

В приказе также отмечают, что соответствующее решение принято “учитывая предложения высших учебных заведений и с целью оптимизации финансовых расходов высших учебных заведений при организации государственной аттестации”.

Предоставляем полный текст приказа:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Від 29.03.2010 N 259

Про внесення змін до наказів МОН від 09.07.2009 N 642 та від 21.12.2009 N 1150

Враховуючи пропозиції вищих навчальних закладів та з метою оптимізації фінансових витрат вищих навчальних закладів при організації державної атестації

Н А К А З У Ю :

1. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.07.2009 N 642 “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента”, виклавши пункт 1.2 наказу у такій редакції:

“1.2. Проводити підсумковий контроль з нормативних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки у формі екзамену”.

2. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 N 1150 «Про затвердження програм навчальної дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”:

2.1. У Додатку N 1 (Навчальна програма дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста) в описі навчальної дисципліни, слова “вид контролю: державний екзамен” замінити на “вид контролю: екзамен”.

2.2. У Додатку N 2 (Навчальна програма дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра) в описі навчальної дисципліни, “Вид контролю: залік (3-й семестр), екзамен (4-й семестр), залік, курсова робота (5-й семестр), державний екзамен” замінити на “Вид контролю: залік (3-й семестр), залік (4-й семестр), екзамен (5-й семестр)”.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр Д.В. Табачник


Наверх