Адвокатська компанія "Рубікон"

Адреса: 61052, Україна, Харківська обл., Харків, вул. Полтавський Шлях, буд 31, пов. 2, оф. 4
Телефон(и): +38(057)7582701, +38(057)7645980, +38(067)9271290
ПІБ директора: Нікулін Павло Володимирович
Сайт: tcg.net.ua
Одним з пріоритетних напрямків діяльності Адвокатської компанії «Рубікон» є юридична підтримка юридичних осіб, надання юридичних послуг для фірм, компаній, підприємств і підприємців. Юридична підтримка та супровід включає в себе цілий комплекс заходів: складання юридичних документів (договору, угоди, протоколи, претензії, позови, скарги), аналіз договорів, представництво інтересів в судах загальної юрисдикції, господарських (арбітражних) судах, адміністративних судах, в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, роз'яснення чинного українського законодавства (усні та письмові консультації), надання юридичних висновків. Також слід зазначити послугу - ліквідація (припинення) юридичних осіб - підприємств, яка затребувана і вимагає всебічного досвіду для успішного проведення.

Наше завдання - надання грамотної, повної та своєчасної правової допомоги.

Юристи Компанії приділяють особливу увагу напрямку судове представництво та арбітражна практика - захист інтересів клієнтів в господарському суді, адміністративному суді, загальному суді, в третейських судах, міжнародному комерційному арбітражі. Ми здійснюємо комплексний аналіз справи, плануємо стратегію судового захисту в суді, виробляємо правову позицію по кожному конкретному справі. Юристи представляють інтереси клієнтів у судах першої інстанції, апеляційних судах, касаційної інстанції (Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Верховний Суд України). Представництво інтересів здійснюється у цивільному, кримінальному, господарському, адміністративному судочинстві. Форми захисту прав це не тільки отримання рішення суду на користь клієнта, але і відстрочення прийняття судом небажаного для клієнта рішення.

Фахівці адвокатської компанії надаю такі послуги для юридичних осіб, як підготовка і складання заяв, скарг, позовних заяв, заперечень, відзивів, клопотань, претензій, апеляційних скарг та інших процесуальних документів.

Фахівці компанії також здійснюють юридичне абонентське обслуговування, юридичний супровід процедури банкрутства, представництво інтересів кредиторів у процедурі банкрутства, юридичні консультації, надання юридичних висновків, підбір і пошук законів та нормативно-правових актів, консультації з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності - ЗЕД, судове оскарження актів і рішень податкових органів ДПІ та ДПАУ, юридичний супровід різного роду операцій, юридичний супровід перевірок, надання інформації про українському юридичну особу або підприємця, надання відомостей з реєстру судових рішень України.

Юристи і адвокати компанії здійснюють в інтересах клієнтів представництво у виконавчому провадженні, пред'являють до виконання виконавчі документи, дають рекомендації з питань оптимізації виконання судових рішень, беруть участь і здійснюють оскарження дій посадових осіб державної виконавчої служби, з'ясовую обсяг і склад майна боржника, супроводжують накладення арешту і заборони на майно боржника, сприяють і супровід процесу реалізації майна боржника.

Крім того фахівці компанії надають послуги по захисту інтересів боржника, розробляють плани заходів, варіанти відстрочки (розстрочки) виконання судового рішення, повернення виконавчого листа, призупинення виконавчого провадження.

При укладанні договорів у сфері міжнародного права сторони можуть погоджувати і визначати порядок розгляду спорів, зокрема, в міжнародному комерційному арбітражі при торгово-промисловій палаті.

Компанія надає послуги консультування з питання процедури і порядку розгляду даних спорів, способів захисту в судах іноземних держав, договірної підсудності вирішення конфліктів, представництва інтересів клієнта перед третіми особами в Торгово-промисловій палаті в Україні та за кордоном, фахівці компанії здійснюють розробку стратегії та лінії захисту у ході ведення судового процесу.

Юристи компанії розроблять і складуть проекти зовнішньоекономічних договорів (контрактів), нададуть послуги комплексного юридичного перекладу на іноземні мови (переклад текстів документів більш ніж на 60 іноземних мов), розроблять стратегію ведення переговорів з контрагентами. Мови роботи разом з російським, українська, англійська та інші.

Фахівці компанії проведуть роз'яснення чинного українського митного законодавства, проконтролюють дотримання нормативно-правових актів при проведенні експортно-імпортних операцій.

Компанія має значний досвід у сфері корпоративного права, супроводу процедур злиття і поглинання. Ефективне побудову корпоративної структури компанії - це рентабельність, ефективність і прозорість бізнесу в цілому. Ми сприяємо формуванню оптимальної корпоративної структури від етапу створення бізнесу, допомагаємо реорганізувати існуючу структуру у відповідність до вимог законодавства, цілями і завданнями які ставить клієнт. Фахівці адвокатської компанії мають досвід захисту інтересів клієнтів у випадках недружніх дій (рейдерство), спрямованих на отримання контролю над компаніями.

Юристи компанії вирішують правові питання наступного характеру:

формування оптимальної корпоративної структури: консультування з питань створення оптимальної організаційної структури для бізнесу; юридична експертиза і надання консультацій з реформування створеної корпоративної структури; консультування з питань планування та структурування інвестицій; консультування з питань створення й реструктуризації груп (холдингів, концернів, корпорацій та ін ); вчинення реєстраційних дій (реєстрація юридичних осіб і підприємців) і створення нових неприбуткових організацій, підприємств, узаконення спільної діяльності; супровід процедур виходу, виключення учасника; правовий супровід внесення змін до статуту, зміни розміру статутного фонду, зміни найменування, місцезнаходження компанії, переобрання органів управління, відкриття і закриття відособлених підрозділів; підготовка пакету документів та супроводження при отриманні та оформленні ліцензій, дозволів.

корпоративне управління: комплексний аналіз відповідності стандартам корпоративного управління; створення та вдосконалення стандартів корпоративного управління існуючих юридичних осіб; правовий супровід проведення загальних зборів, засідань наглядової ради, правління; консультування з питань захисту прав акціонерів, учасників господарських товариств; розробка угод між акціонерами; розробка та аналіз установчих та господарських договорів; розробка рекомендацій з вирішення конфліктів між власниками бізнесу; врегулювання спорів між засновниками товариства; консультації, допомогу і сприяння в отриманні керівного становища в підприємстві; розробка системи контролю за діяльністю виконавчого органу (директорів), топ-менеджменту.

реорганізація, ліквідація і банкрутство: представництво інтересів клієнтів в питаннях ліквідації юридичних осіб і всіх пов'язаних з ліквідацією процедур; комплексна підтримка у здійсненні реорганізації (виділення, розділення, перетворення юридичних осіб), реорганізація підприємств та їх структурних підрозділів (дочірніх підприємств, філій, представництв) , аналіз впливу реорганізації на бізнес-процеси; консультування з питань придбання об'єктів, що перебувають у процедурі банкрутства; юридичний супровід процедур банкрутства та санації об'єктів, що перебувають у процедурі банкрутства; супровід угод, злиття, поглинання, поділ та реорганізація підприємств, лізинг, купівля-продаж активів, франчайзінг, ліцензування.

злиття і поглинання: структурування та правовий супровід угод зі злиттів і поглинань; консультації з регуляторних питань, що виникають при проведенні злиттів і поглинань; консультації з питань роз'яснення законодавства щодо придбання, злиття, поглинання, поділу та реорганізації компаній; супровід процедури і порядку емісії цінних паперів .

корпоративний DUE DILIGENCE: здійснення правового юридичного аудиту компаній, з метою придбання компаній, оцінки інвестиційних ризиків, підготовки до приватного розміщення і IPO; аналіз корпоративної історії та структури, оцінка реєстраційних та регуляторних вимог; оцінка дотримання вимог антимонопольного законодавства; аналіз структури корпоративного управління; розробка рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків і ризиків юридичного характеру.

Напрямок фінансове та банківське право має велике значення у сфері кредитування, надання споживчих кредитів, кредитування малого та середнього бізнесу, іпотеки, застави, перекредитування, страхування.

Адвокатська компанія має досвід у сфері юридичного обслуговування діяльності підприємств, операцій з цінними паперами, кредитування, факторинг, лізинг, щодо створення і діяльності фінансових банківських та небанківських установ. Наші фахівці надають послуги юридичного супроводу з питань, пов'язаних з використанням законодавства про цінні папери та фондовий ринок, кредитування, розрахунків між господарюючими суб'єктами (резидентами, нерезидентами), створенням та діяльністю фінустанов, дозволом проблемних ситуацій з контролюючими органами у сфері надання фінансових послуг.

Ми надаємо учасникам ринку фінансових послуг України (банки, страхові компанії, кредитні товариства, ломбарди) широкий спектр послуг зі створення і супроводу бізнесу, супроводу угод. Практика фахівців компанії зосереджена у сфері банківських і фінансових відносин (проведення переговорів, підготовки кредитних договорів, супровід нотаріального посвідчення, супровід державної реєстрації угод з кредитування на купівлю нерухомості, передачі об'єктів у заставу (іпотека), накладення арештів та заборон на майно боржників, супровід лізингових операцій.

Особливу увагу фахівці компанії приділяють напрямку захисту позичальників, забезпечую відстрочки стягнення грошових коштів з боржників.

Компанія пропонує клієнтам наступні послуги: консультування, супровід створення фінансових установ (банків, ломбардів, страхових компаній, кредитних товариств) та їх діяльності, діяльності їх дочірніх підприємств і структурних підрозділів; структурування та супровід угод, придбання контрольних та блокуючих пакетів акцій, злиття, виділення , приєднання, поглинання; правові висновки з питань діяльності фінансових установ, консультування з питань банківського, щодо режимів банківських рахунків, вимог до кредиторів і позичальників; отримання дозволів та ліцензій для здійснення діяльності на ринку фінансових послуг; супровід залучення грошових коштів; структурування, реструктуризація, підготовка та супровід кредитних угод, експертиза договорів та операцій; підготовка та реалізація схем залучення грошових коштів для фінансування будівництва, промисловості, іншого бізнесу, юридичне забезпечення взаєморозрахунків між суб'єктами господарювання, розробка і реалізація факторингових схем; консультування з питань законодавства про цінні папери; вирішення спорів у сфері кредитування, представництво у конфліктних ситуаціях, в судових спорах, у сфері розрахунків між господарськими суб'єктами.Податкове право та оподаткування займає ключове місце, починаючи від вибору системи оподаткування, закінчуючи представництвом у спорах з податковими органами в процесі адміністративного судочинства.

Ми супроводжуємо клієнтів з питань податкового законодавства: оподаткування фізичних і юридичних осіб; оподаткування резидентів і нерезидентів; оподаткування представництв іноземних компаній, неприбуткових організацій; податкове планування (структурування); повернення податків в Україні; відшкодування ПДВ; перевірки контролюючих органів; врегулювання адміністративних і судових спорів з податкових питань.

Фахівці Компанії розроблять рішення з питань оподаткування, здійснять податкове планування, розроблять схеми оптимізації оподаткування, забезпечать дотримання податкового законодавства, інтересів клієнтів при різних угодах, проведуть переговори щодо правомірності застосування податкових санкцій, здійснять супровід відшкодування помилково сплачених податків, супровід дотримання законності при проведенні податкових і інших перевірок.

Послуги в сфері оподаткування:

    * Консультації та висновків з питань оподаткування;

    * Податкове планування, розробка схем оптимізації оподаткування та рекомендацій з мінімізації податкових ризиків господарських операцій;

    * Супровід перевірок контролюючими органами;

    * Сприяння у вирішенні податкових спорів;

    * Представництво інтересів в суді.

Напрямки діяльності

Схожі підприємства


Бюро перекладів "Latinica-Кирилиця"

В бюро перекладів "Latinica-Кирилиця" ви можете скористатися послугами справжніх досвідчених професіоналів, які допоможуть вирішити практично будь-яке завдання, пов'язане з професійним перекладом різних текстів і документів

Адреса: Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро

Бюро перекладів "Апрєль" (Центр перекладів. Київ. Україна)

Центральне київське бюро перекладів "Апрєль" пропонує всі види перекладацьких послуг.

Адреса: Україна, Київська обл., Київ

Компанія "Resident Consulting" (ВНЖ, ПМЖ, громадянство, робота в Польщі для українців)

Консалтингові послуги з питань легалізації українців в Польщі

Адреса: Польща, Київська обл., Краків

Бюро перекладів ТОВ ЦПБУ "Антанта" (Апостиль в Харкові)

Ми займаємося проставленням апостиля із запевненням будь-яких видів документів терміново і якісно в Харкові

Адреса: Україна, Харківська обл., Харків

Агентство "Віза експерт"

Віза, авіаквиток онлайн не дорого, готелі в букінг; Освіта і навчання за кордоном

Адреса: Україна, Київська обл., Київ

Бюро перекладу "InterLingvo"

Надаємо послуги з письмового та усного перекладу, та інші споміжні послуги.

Адреса: Україна, Київська обл., Київ

АП "Полінус"

Візова підтримка, інформаційно-консультаційні послуги у сфері ВНЖ, реєстрації бізнесу, трудова імміграція та працевлаштування в Європі

Адреса: Україна, Запорізька обл., Запоріжжя

Туристична агенція "МАК-Тревел" (Туристична агенція Біла Церква)

Туристична агенція "МАК-Тревел" втілить в життя будь-які Ваші побажання: можливо, це буде казкова Європа, екзотична Азія, далека Америка, дика Африка, дивовижні Мальдіви, або ж простори рідної України

Адреса: Україна, Київська обл., Біла Церква

Бюро перекладів Glebov

Переклад особистих документів, апостиль і легалізація документів, технічний переклад, нотаріальне завірення перекладів; При бюро перекладів працюють курси іноземних мов

Адреса: Україна, Київська обл., Київ

ПП "Брок-Трейд" (Перевезення вантажів по території України, до країн (із країн) Європи та СНД)

Наше підприємство ПП "Брок-Трейд", в найкоротші терміни, організовує перевезення автомобільним, авіа, морським, залізничним транспортом по території України, до країн (із країн) Європи та СНД, справить митне оформлення Вашого вантажу, зробить пошук покупц

Адреса: Україна, Миколаївська обл., Миколаїв


Догори